Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

image8c3wm.png

 
Interregional utlysning för konst till offentliga miljöer

Regionerna Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala och Värmlands län bjuder in till en öppen utlysning för yrkesverksamma konstnärer i länen. Regionerna vill med samarbetet få en uppdaterad bild av konstnärskap i mittregionerna. Syftet med samarbetet är att få en bredare bild av konstscenen i de sex regionerna, skapa en större spridning av konstnärskap samt öka möjligheterna för inköp till konstsamlingarna.


Vem kan söka?

Du som söker ska vara yrkesverksam inom bild och form samt vara bosatt i någon av de sex regionerna. Du söker i den region du är bosatt i.

Du ska ha minst tre års konstnärlig utbildning eller motsvarande och/eller kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren.


ANSÖKAN

Utlysningen är öppen 1 juni - 8 augusti 2021.

 

Ansökan skickas som en (1) PDF och ska bestå av:

- Presentation av max 5 verk/serier tillgängliga för inköp innehållande: bild, titel, mått, teknik, pris (exkl. moms), tillkomstår och eventuell upplaga.

- Uppge om verket är ramat eller monterat. Rörlig bild och ljudlänk måste vara öppen.

- Pris på tillgängliga verk: upp till 40 000 kr per verk/serie.

- CV, max en A4.

- Kontaktuppgifter.


Ansökan görs här: 

konstutlysning@regionorebrolan.se 

Märk meddelandet med ”ansökan konstinköp 2021”

 

Lagring av personuppgifter sker så länge som det anses nödvändigt i ärendet och enligt organisationens riktlinjer för arkiv och bevarande- och gallringsplan. Personuppgifter kan även komma att sparas för framtida projekt och satsningar.

Läs mer om Region Örebro läns hantering av personuppgifter här

 

Vad händer efter att anmälningstiden har gått ut?

I augusti administreras och sammanställs ansökningarna av respektive regions konsthandläggare. Sammanställningarna delas digitalt med övriga regioner i samarbetet. Ansökningarna kommer vidare att behandlas både internt och interregionalt för beslut om eventuella inköp. Om det är aktuellt tar den inköpande regionen kontakt med konstnärer för vidare hantering senast 31 oktober 2021. Regionerna står för fraktkostnad.

Eftersom konstverken kommer att placeras i offentliga miljöer bedöms konstnärlig kvalitet men även lämplighet i material, tekniskt utförande, format och hållbarhet. Inköpta konstverk kommer att användas vid framtagande av konstkollektioner till regionernas administrativa lokaler och/eller vårdmiljöer.

Detta är ett sätt att omvärldsbevaka konstscenen i de sex regionerna. Det  skapar även en möjlighet för konstnärer att få en större spridning av sin verksamhet. Denna kartläggning skapar en bredare bild av konstnärskap i våra län och kan bidra till regionernas inköp framöver.


Kontaktperson för Region Örebro län:

Karin Jarlborg, konsthandläggare

E-post: karin.jarlborg@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 71 64, 070-668 71 64

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2021