Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bidrag, stöd och stipendier

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till kulturföreningar, projekt och utvecklingssatsningar.

Syftet med bidrag inom kulturområdet är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för kulturstöden Region Örebro län fördelar är de prioriteringar och mål som presenteras i kulturplanen.

 • Stödåtgärder i coronakrisens spår till länets kulturliv och civilsamhälle

  Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Därför fattade kulturnämnden den 14 maj beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade...

 • Stöd till kulturområdet med anledning av coronapandemin

  Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig genom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs s...

 • Stöd och bidrag inom dansområdet

  Inom dansområdet erbjuder vi flera typer av stöd och bidrag. Du kan söka stöd för egen utveckling, dansproduktion eller för att arrangera dansföreställningar. Arrangörsstöd för professionella...

 • Stöd och bidrag inom filmområdet

  Inom filmområdet erbjuder vi flera typer av stöd och bidrag. Du kan låna filmteknik, söka stöd för filmproduktion eller filmvisning. Låna filmteknik Du kan låna enkel filminspelningsteknik såsom...

 • Föreningsstöd

  Region Örebro län ger stöd till kulturföreningar, övriga föreningar, sociala stödorganisationer, ungdomsföreningar och studieförbund. Syftet med stöden är att genom föreningslivet ge människor...

 • Internationellt stipendium - kultur

  Genom att söka ett stipendium får du möjligheten att på olika sätt och på många nivåer samarbeta med internationella aktörer. Det finns också ett stort värde i att bjuda in internationella...

 • Kulturstipendium

  Region Örebro län delar ut kulturstipendium och kulturpris för att uppmärksamma organisationens 100-åriga tillvaro från 1863 till 1964. Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera...

 • Ung peng i Örebro län

  Stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år. Du kan söka upp till 6 000 kr för att genomföra ett...

 • Utvecklingsmedel - kultur

  Syftet med Utvecklingsmedel kultur är att stimulera och stödja en utveckling av kultur i Örebro län. Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, dock inte i...

 • Vilt- och naturvårdsbidrag

  Ideella föreningar och andra har möjlighet att söka medel till konkreta naturvårdsprojekt. Målsättningen med bidraget är att skapa engagemang och möjlighet till praktiskt genomförande av konkreta...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 juni 2020

Innehållsansvarig: Katarina Strömgren Sandh

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturbidrag

Kontakt

Föreningsstöd - kultur, sociala stödorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturstipendier, internationellt stipendium samt utvecklingsmedel kultur:
Linda Adolphson
Utvecklingsledare - bidrag och handläggning
019-602 63 59

Filmteknik att låna, Arrangemangsstöd filmvisning, Filmproduktionsstöd och stipendium :
Jerry Eriksson
Utvecklingsledare - film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Dansfrämjandestöd:
Mia Eklund
Utvecklingsledare - dans
072-142 01 20

Arrangörsstöd professionella dansföreställningar:
Johanna Ström
Utvecklingsledare - dans
070-582 63 48