Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kulturplan 2020-2023 - dialoger

Som ett led i att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 genomförs dialogmöten med berörda aktörer under hösten 2018 och våren 2019.

Översikt dialoger hösten 2018 - våren 2019

Inbjudningar och anmälningsformulär till följande dialoger skickas ut och publiceras löpande.

Det professionella kulturlivet & specifika kulturuttryck

Biblioteksutveckling 22 nov
Bild och form samt hemslöjd 17 sept
Fokus professionella kulturskapare/konstnärer
14 nov
Kulturarv (museum, arkiv samt hemslöjd) 24 okt
Litteratur och film 21 nov
Scenkonst (musik, teater, dans) 22 okt

Civilsamhällesdialoger (föreningar, ideella organisationer & folkbildning)

Askersund, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg 8 okt
Folkbildning och folkhögskolor 26 okt
Karlskoga Degerfors 19 nov
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors 15 okt
Örebro 17 okt

Fokusdialoger

Etnisk mångfald 4 feb
Ungas inflytande 11 och 27 feb
Kultur och hälsa 28 nov
Finskt samråd                                               28 nov
Teckenspråk 28 jan
Inte intresserad/tar inte del av kultur 29-30 jan

Syftet med dialogmötena

Vi vill få in bra underlag för att kunna ta fram en gemensam kulturplan utifrån vilken länets kulturliv kan fortsätta utvecklas.

Gemensamt för alla dialoger är att vi kommer diskutera följande teman:

  • Solidariskt fördelad kultur
  • Kultur och hälsa

Utöver dessa diskuteras även angelägna frågeställningar.

Utifrån resultatet av dialogerna, nationella riktlinjer och fortsatta samtal med politik och det professionella kulturlivet skapas ett förslag som beslutas politiskt hösten 2019. En remissperiod föregår de politiska besluten.

Varför en kulturplan?

Region Örebro läns kulturplan har som ambition att vara en plan för länets hela kulturliv. Den inrymmer också en ansökan om statliga medel. Planen ska innehålla tydliga prioriteringar utifrån vilka kulturen i länet kan utvecklas långsiktigt genom samverkan mellan region, kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhälle. Ta del av nuvarande kulturplan här

Behandling av personuppgifter gällande dialogmöten om Kulturplan 2020-2023

För att uppfylla det regionala uppdraget att ta fram en kulturplan* behöver Kultur och ideell sektor, Region Örebro län samla in e-postadresser och andra personuppgifter för att bjuda in, informera om och följa upp höstens dialogmöten om Kulturplan 2020-2023.

Region Örebro län kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Sammanställningar och statistik kommer att vara anonyma. De personuppgifter som behandlas inom ramen för dialogmötena är förutom namn och e-postadress, organisationstillhörighet, befattning/funktion, hemvistkommun, ålder, kön, behov av tolk/specialkost.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på http://www.regionorebrolan.se/gdpr
Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se

*Sedan 2011 ingår Region Örebro län i samverkansmodellen, enligt Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För att kunna fullfölja uppdraget bjuder Region Örebro län in till dialogmöten under hösten 2018. Enligt mål i RUS (Regional Utvecklingsstrategi) ska samtliga målgrupper nås i dialogprocessen. Därför är ett viktigt syfte med personuppgifterna att fungera som underlag i statistik och mätning av måluppfyllelse.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 april 2019

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturplan2020

Kontakt

Sofia Hadders
Samordnare dialoger
Projektanställd t o m 25 mars 2019