Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lex Maria

Region Örebro län informerar när anmälan enligt lex Maria görs och vad anmälan gäller. Lex Maria-anmälan görs när det inträffat en allvarlig skada i vården eller när en risk för allvarlig skada uppstått.

Redovisningen är en del av patientsäkerhetsarbetet som Region Örebro län aktivt arbetar med. Genom att öppet redovisa risksituationer som uppstått i vården vill vi förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Skyldighet att rapportera

Om en patient skadas allvarligt inom vården är vårdgivaren skyldig att rapportera händelsen till chefläkare/anmälningsansvarig. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utredning görs

Det grundläggande syftet med en lex Maria-anmälan är att det ska göras en utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller risk för sådan. Genom det kan man förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Ett annat syfte är att den drabbade patienten och/eller dennes anhöriga och närstående genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 juli 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/lexmaria

Kontakt

Inger Nordin Olsson

Chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen