Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella minoriteter

Illustration: Minabibliotek.se
Illustration: www.minabibliotek.se

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har stärkta rättigheter och möjligheter genom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010. Från den 1 januari 2019 har lagen reviderats så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. 

De tre språken finska, meänkieli och samiska är nationella minoritetsspråk. De har ett förstärkt skydd i lagen och kan användas i myndighetskontakter.

Regionerna som är förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska ska stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De får årligen statsbidrag för merkostnader som uppstår med anledning av detta.

Allmänna bestämmelser i minoritetslagen

De allmänna bestämmelserna finns beskrivna i minoritetslagen och innebär att:

  • kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till,
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,
    barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt,
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande,
  • förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
  • kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Finskt förvaltningsområde

Region Örebro län är förvaltningsområde för det finska språket och har i och med det ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Region Örebro län ska ge dem som tillhör den finska minoriteten inflytande i frågor som berör dem, och har skyldighet att informera om den finska minoritetens rättigheter. Det innebär till exempel att sverigefinnar har rätt att prata och skriva på finska i sin kontakt med Region Örebro län.

Vid sidan av Region Örebro län finns sex kommuner i länet som är finskt förvaltningsområde; Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Örebro. För kommunerna finns ett särskilt ansvar att ordna skola och äldreomsorg på finska.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 februari 2020

Innehållsansvarig: Marcus Olofsson

Publicerad av Marcus Olofsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/minoritet