Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Musikresidens

Coronapandemin har orsakat musiklivet mycket stora svårigheter, inte minst för musikskaparna själva. Region Örebro län kommer därför framöver utlysa två residens för länets professionella musiker och kompositörer. Residensen ska möjliggöra arbetsro och utrymme att prioritera den egna musikaliska utvecklingen och arbetet under vintern och våren 2022/2023. Mer information kommer längre fram.

Ansökan om Musikresidens öppnar vintern 2022/2023

Mer information om residensen och hur du söker publiceras här längre fram.

Vem kan söka?

Du är yrkesverksam musiker eller kompositör, har anknytning till Örebro län och inte studerar mer än 50 procent kan söka.

Du behöver inte ha ett eget företag, men du måste ha haft återkommande spel- eller kompositionsuppdrag under minst ett års tid. Med anledning av pandemin godkänner vi även en ettårsperiod under 2018-2019.

När kan du söka?

Information om ansökningsperiod kommer längre fram.

Vad kan du söka för?

För att fördjupa, bredda, utveckla eller på annat sätt jobba vidare med din musik.

Det krävs inte att du har en exakt plan för vad du vill jobba med under residensveckan, däremot vill vi att du beskriver övergripande vad residenset skulle ge dig för möjligheter eller vad det skulle betyda för din musikverksamhet eller ditt musikerskap.

Om du har tankar om det får du gärna berätta hur du kommer jobba, vad du kommer jobba med, om du tänkt jobba främst tekniskt, repertoarutvecklande, skrivande, utforska ett nytt musikområde eller genre, eller andra liknande sätt att beskriva dina idéer för arbetsveckan.

Ska stipendiet redovisas i efterhand?

Efter avslutat residens vill vi att du fyller i en kortare enkät om hur du upplevde residenset, så vi har möjlighet att genomföra än bättre residens i framtiden. Vi vill också ta del av videodokumentationen.

Grundläggande krav och bedömningsgrunder

Du hittar all information i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 november 2022