Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Musikstipendium

Coronapandemin har orsakat musiklivet mycket stora svårigheter, inte minst för musikskaparna själva. Region Örebro län utlyser därför ett antal stipendier på 20 000 kronor för länets musiker och kompositörer. Stipendierna ska möjliggöra arbetsro och utrymme att prioritera den egna musikaliska utvecklingen och arbetet under vintern 2022/2023.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam musiker eller kompositör, bosatt i Örebro län och inte studerar mer än 50 procent kan söka stipendiet.

Du behöver inte ha ett eget företag, men du måste ha haft återkommande spel- eller kompositionsuppdrag under minst ett års tid. Med anledning av pandemin godkänner vi även en ettårsperiod under 2018-2019.

När kan du söka?

Ansökan är öppen från 16 november till och med 4 december 2022. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till två veckor.

Vad kan jag söka för?

Du kan söka stipendiet för att fördjupa, bredda, utveckla eller på annat sätt jobba vidare med din musik. 

I din ansökan ska du beskriva hur du vill använda pengarna eller vad de skulle betyda för din musikverksamhet/ditt musikerskap.

Ska stipendiet redovisas i efterhand?

Nej.

Grundläggande krav och bedömningsgrunder

Du hittar all information om riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Bildcollage: violin och stråke på notblad, sångare vid synth, publik framför scen, mikrofon, kvinna spelar harpa och musikstudio

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2022