Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medel som du kan söka från Region Örebro läns Forskningskommitté

Region Örebro län utlyser ansökan om forskningsbidrag

Region Örebro län utlyser ansökan om forskningsbidrag ur Signe och Reinhold Sunds stiftelse för reumatikerforskning. Läs mer

Startbidrag

För dig som inte är så forskningsvan, men som har en bra grundidé och har någon som kan gå in som handledare i projektet att utveckla forskningsidéer samt formulera frågeställningar. Kan även vara för dig som behöver ägna tid åt att färdigställa en forskningsansökan. Läs mer

Forskningsbidrag

Forskningsbidragen är i första hand avsedda för projekt under handledning av redan etablerade forskarutbildade inom områden där aktiva forskargrupper är verksamma.

Sökande ska vara anställd av Region Örebro län med minst 25 % tjänstgöring. Bidragen ska täcka kostnader för forskningsarbetet men ej forskarens eller medsökandes egen lön. Forskningsbidrag kan sökas för t ex apparatur, lön till projektanställd, analyser, material och resor nödvändiga för projektets genomförande. Forskningskommittén sammanträder fyra gånger per år och beslutar då om ansökan ska tilldelas medel eller ej.

Lön för forskarveckor

Forskarveckorna är avsedda för anställda i Region Örebro län, i första hand forskarstuderande. Även icke-doktorander med minst magisterexamen eller motsvarande, t ex läkar- eller tandläkarexamen, kan få detta stöd.

Sökande som har forskningstid finansierad av Region Örebro län i en omfattning av 50 % eller mer är ej berättigad att söka finansiering för forskningstid från Forskningskommittén. Ett undantag från denna 50 %-tidsregel är för att ansöka om tid för skrivande av ramberättelse/kappa inför disputation.

Postdok-tid

Du som är disputerad kan söka postdok-tid efter särskild utlysning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 oktober 2019

Innehållsansvarig: Maria Holmström

Publicerad av Camilla Frisö Åsell

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/sokaanslag

Kontakt

Forskningskommittén ordförande
Eva Rask, docent, överläkare, forskningshandledare

Forskningskommitténs vice ordförande
Anette Forsberg, docent, verksamhetschef

Forskningskommitténs sekreterare
Mia Holmström
Kliniskt Forskningscentrum,
Campus USÖ, plan 2, rum C2101
Tel 019-602 62 07

Länk till Researchweb