Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hitta rätt verksamhet inom Habilitering och hjälpmedel

Det finns åtta olika verksamheter
inom området Habilitering och hjälpmedel.

Här nedan finns en kort beskrivning
av vad de olika verksamheterna gör
och kan hjälpa dig som patient med.

Vill du veta mer om en verksamhet
så klicka på den blå länken
så kommer du till verksamhetens egen webbsida
där du hittar mer information.

Audiologiska kliniken arbetar med hörselvård.
De som kommer hit hör dåligt. 
 
Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med
barn och ungdomar med synskada eller hörselskada,
utvecklingsstörning, funktionsnedsättning,
autismspektrumstörning (en sjukdom som gör
att man har svårt att få kontakt med andra människor),
eller barn- och ungdomar som har fått en hjärnskada.
  
Centrum för hjälpmedel lånar ut personliga hjälpmedel
som gör livet lättare för människor med rörelsehinder,
kommunikationshinder och kognitionshinder.
Ett kognitivt hjälpmedel gör det lättare för patienten att förstå, minnas, tänka, planera, välja och hantera tid.
  
Familjerådgivningen. Till Familjerådgivningen kan du komma
om du har problem med en relation.
Det kan till exempel handla om att du och din partner
inte kommer överens.
När du kommer hit får ni träffa en familjerådgivare
som kan ge dig råd om vad ni kan göra för att få en bättre relation.
 
Ortopedteknik tillverkar och anpassar ortopedtekniska hjälpmedel som proteser, ortoser och specialskor
så att de passar den person som ska använda dem.
En protes ersätter en kroppsdel som personen saknar.
En ortos sätts fast på en kroppsdel som personen har.
 
Syncentralen erbjuder habilitering och rehabilitering
för personer som ser dåligt, ser och hör dåligt,
och för personer som inte kan höra och se alls.
Habilitering riktar sig till den som har skador från födseln
eller skador som personen har fått
som ger en funktionsnedsättning som inte går över.
Rehabilitering är att träna en person
så att den ska bli bra igen
efter till exempel en sjukdom eller en skada.
 
Tolkcentralen erbjuder tolkservice
till invånare i Örebro län.
De personer som använder våra tjänster
är döva, dövblinda (ser och hör dåligt)
och vuxendöva.
Vuxendöva är personer som har förlorat hörseln
när de är vuxna
och som lärde sig svenska när de var barn.
 
Vuxenhabiliteringen har mycket kunskap
om habilitering och rehabilitering
för vuxna med funktionsnedsättningar
som inte går över.
Habilitering riktar sig till den som har skador
från födseln eller som personen har fått skador
som ger en funktionsnedsättning som inte går över.
Rehabilitering är att träna en person
så att den ska bli bra igen
efter till exempel en sjukdom eller en skada.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 november 2016

Innehållsansvarig: Mats Eriksson

Publicerad av Jeanette Tsuranov