Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningsseminarier och nätverk

Att mötas, diskutera och nätverka är viktigt för fortsatt kunskapsutveckling och samverkan mellan forskare, doktorander och forskningsintresserade.

Nedan finns information listat om nätverk och seminarieverksamheter i Region Örebro län. Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) utgör ett nav i dessa verksamheter.

Nätverk

Doktorandnätverket riktar sig till alla forskarstuderande medarbetare inom regionen. Nätverket syftar till att lyfta olika aspekter av att vara regionanställd och doktorand, genom nätverksträffar, seminarium och sociala aktiviteter. Exempel på teman är forskningskommunikation, oredlighet i forskning, statistik, förberedelse för disputation och karriärvägar inom regionen.

För mer information om Doktorandnätverket kontakta Annika Imhagen

 

Forskarklubbens syfte är att främja nätverkande genom att bereda forskare möjlighet att under fria former knyta kontakter med andra forskare samt få ta del av en föreläsning. I huvudsak bjuds disputerade som har sin anställning vid Region Örebro län eller Örebro universitet in.

För mer information om Forskarklubben kontakta Margatera Möller vid UFC.

 

Nätverk för forskningsstödjande personal träffas en gång i månaden för att sprida information och utrymme att diskutera olika teman, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera.
 
För mer information om Nätverket för forskningsstödjande personal kontakta Anna Axelsson eller Eva Norgren Holst vid FoU-staben.

Forskningsseminarier vid UFC

Forskningsseminarier arrangeras vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) med syfte att främja kunskapsutveckling bland forskande medarbetare inom Region Örebro län samt bidra till nya kontakter och forskningssamverkan.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

Granskningsseminarier

Traditionella forsknings-/manusseminarier där manuskript presenteras av en presentatör och diskuteras med två utvalda granskare. Forskningsengagerade medarbetare på alla nivåer välkomnas att presentera. Vid seminarierna kan manus, projektidéer, forskningsplaner, ansökningar eller presentationer inför vetenskapliga kongresser diskuteras. Seminarierna leds av en ordförande utsedd av UFC. Tid avsatt för seminarier är 2 timmar.

Temaseminarier

Seminarier eller föreläsningar för ökad vetenskaplig metodkunskap, ämnesfördjupning eller kompetensutveckling. Forskningsintresserade medarbetare inom RÖL är välkomna att själva initiera och anordna dessa seminarier. Utformningen av seminarierna kan variera.

Är du intresserad av att hålla ett seminarium vid UFC?

Planerade forskningsseminarier vid UFC och Örebro universitet

En samlingssida för planerade seminarier vid UFC hittar du här! Kontakta UFC:s funktionsbrevlåda om du inte är knuten till UFC men ändå vill ha våra månadsvisa utskick (e-post) om de seminarier som anordnas här. Längst ner på sidan finns en kalender där i princip alla regionens seminarier publiceras och även vissa från Örebro universitet.

För samtliga seminarier inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet se nedan:

Kommande forskningsseminarier

28
maj
2024

Manusseminarium - Maria Svedjebrant

tisdag 28 maj 2024

29
maj
2024

Manusseminarium - Louise Norlander

onsdag 29 maj 2024

03
juni
2024

Manusseminarium - Annika Imhagen

måndag 03 juni 2024

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023