Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Innovationsteamet

Välkommen att kontakta oss rörande frågor om idéutveckling, innovationsrådgivning, innovationsfinansiering, innovationssystem eller regelverk som är relevanta för innovation.

Innovationsteamet erbjuder stöd och rådgivning till enskilda personer såväl som företag organisationer. Tag gärna kontakt för en förutsättningslös diskussion.

 

Vad är en innovation?

Innovation kan beskrivas som något nytt och nyttigt som kommit till nytta. Innovation handlar inte bara om teknik och varor utan inbegriper allt från nya metoder till nya sätt att organisera arbetet på. Ofta blir det både och. För att till exempel kunna börja använda en ny teknisk lösning behöver man ändra sättet att organisera arbetet på. Omvänt så innebär förändrade arbetssätt ofta att ny teknik behöver tas in eller utvecklas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2023