Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Språkstöd för anställda

Regionen erbjuder språklektioner för dig med annat modersmål än svenska för att öka säkerheten för våra patienter.

infart, KTC, praktisk, Skola, skolor, träning, utbildning, utbildningar, USÖ

För att kunna garantera en säker vård till våra patienter där god kommunikation bidrar till en trygg patientupplevelse kan våra chefer och medarbetare söka extra språkligt stöd. Genom våra egna språklärare som arbetar vid Kliniskt träningscenter, KTC, kan vi erbjuda stöd inom exempelvis:

  • Patientsäkert språk
  • Kommunikation
  • Grammatik
  • Uttalsträning

Språkstödet kan ges individuellt eller i grupp, på KTC eller ute på respektive klinik.

Boka språkstöd

Språkstödet beställs av närmsta chef och kan anpassas efter individuella behov. Stödet ges till samtliga delar inom Region Örebro län, sjukhusen och till vårdcentralernas personal.

Vid beställning av språkstöd bokar man in en begränsad period eller ett antal lektioner.

Vid nyanställningar kan språktest genomföras som ett stöd i rekryteringen. Språktestet är C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Kontakta våra språklärare för att boka eller få mer information.

 

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Mari Gustafsson

Språklärare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023