Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vägen till svensk legitimation

Region Örebro län har utformat en egen utbildning som erbjuds dig som är ny i Sverige och som har ett legitimationsyrke med utbildning utomlands. Genom utbildningen vill vi få fler kompetenta medarbetare som behärskar svenska språket.

infart, KTC, praktisk, Skola, skolor, träning, utbildning, utbildningar, USÖ

Utbildningen finns för att du ska få bästa möjliga stöd på vägen till att söka svensk legitimation. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig stöd från våra egna språklärare som arbetar vid Kliniskt träningscentrum (KTC) på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) i samarbete med klinisk personal.

Utbildningen är anpassad för att du ska uppnå språklig C1-nivå och kunna studera och klara av det teoretiska kunskapsprovet, den praktiska tjänstgöringen och författningskursen för att sedan ansöka om din svenska legitimation. Under utbildningen får du lära känna vår verksamhet och hur det är att jobba hos oss och du får en introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig främst till dig med legitimationsutbildning utanför EU/EES, men även till dig som är utbildad inom EU/EES. Du behöver inte vara anställd hos oss för att gå utbildningen men du ska bedömas vara anställningsbar.

Krav för att söka utbildningen

  • Genomförd legitimationsutbildning utanför EU/EES eller inom EU/EES.
  • Att din utbildning har granskats av Socialstyrelsen och att du har fått ditt beslut om fortsatt legitimationsprocess. Ansök om granskning av din utbildning hos Socialstyrelsen.
  • Tillräckliga språkkunskaper i svenska för att kunna nå målet med utbildningen på 20 veckor.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri för dig som deltagare, men kräver att du har full närvaro under påbörjad utbildning samt att du gör ditt yttersta för att klara den språkliga nivån C1.

Så söker du

Skicka CV samt beslut från Socialstyrelsen om att de har granskat din utbildning till vår samordnare Gunilla Merin Pettersson.

Behöver du endast göra praktisk tjänstgöring, läs mer och ansök om praktisk tjänstgöring.

Mål, omfattning och kursinnehåll

Målet för utbildningen är att uppnå språkkunskaper i svenska motsvarande C1-nivå samt fördjupad förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård fungerar när det gäller exempelvis organisation, yrkesrollen, teamarbete, förhållningssätt, regler och patientsäkerhet.

Utbildningspaket i tre delar

Under 20 sammanhängande veckor går du en kombinerad språk- och praktikutbildning för att introduceras i den svenska sjukvården. Utbildningen genomförs på helfart/heltid med språkutbildning tre dagar i veckan och praktik i verksamheten två dagar i veckan.

Innehåll i studierna

Studierna består av integrerad teori och klinisk träning, case-övningar, undervisning, gruppdialoger, egna fördjupningsarbeten, hemuppgifter med mera. Den praktiska delen förläggs i en klinisk verksamhet där du får en utsedd intro-coach som fungerar som din kontaktperson. Här får du möjlighet att följa och arbeta bredvid flera olika yrkesgrupper.

Under utbildningen ska du uppfylla de språkkrav som ställs och genomföra språktest på nivå C1. Här kan du även ansöka om att göra kunskapsprovet vid något av de svenska universitet som erbjuder det för din yrkesgrupp.

Kunskapsprovet

För att få din svenska legitimation ska du genomföra ett kunskapsprov. Många, men inte alla, kunskapsprov är uppdelade i en teoretisk del och en praktisk del. Kunskapsproven kräver oftast lång och intensiv förberedelse, något du får hjälp medunder utbildningen.

Olika svenska universitet erbjuder kunskapsprov för olika yrken.

Valbar preparandkurs på 10 veckor 

Om du behöver mer tid kan du välja att gå vår preparandkurs på 10 veckor efter 20-veckors-utbildningen. Den ger dig fortsatt stöd på vägen att klara språkkrav och kunskapsprov. 

Vi erbjuder fortsatt stöd i form av ett nätverk för självstudier där du tillsammans med andra deltagare får stöd av våra språklärare inför det teoretiska kunskapsprovet.

Här får du som läkare också möjlighet till praktisk scenarioträning. I denna del ingår två fysiska träffar på Kliniskt träningscentrum (KTC). Under denna period rekommenderar vi att du genomför kursen i författningskunskap.

Läs mer om kurs i författningskunskap på Socialstyrelsens webbplats.

Vi hjälper dig som utlandsutbildad att hitta en bra praktikplats i vår verksamhet som är rätt för dig och din kompetens.

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor behöver genomföra praktisk tjänstgöring innan ansökan om legitimation kan skickas in. Läkare och tandläkare praktiserar i sex månader och sjuksköterskor i tre månader.

Val av praktikplats

I första hand väljs praktikplats utifrån din inriktning på kompetens och specialitet, i andra hand till en relevant verksamhet utifrån intresse och möjlighet till att få en plats. Under tjänstgöringen bedöms din kunskap och kompetens utifrån en checklista framtagen av Socialstyrelsen.

Krav för att söka

För att kunna söka praktisk tjänstgöring hos oss behöver du ha:

  • Beslut från Socialstyrelsen om praktisk tjänstgöring.
  • Alla dina utbildningsintyg, CV, personligt brev samt två referenser.
  • Beslut om uppehållstillstånd/arbetstillstånd från Migrationsverket.
  • Godkänt bevis på kunskapsprovets teoretiska och praktiska del.
  • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) eller svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).
  • Bevis om godkänd författningskurs.

Skicka in ansökan

Skicka in handlingarna ovan till våra läkarrekryterare via e-post till lakarrekrytering.hs@regionorebrolan.se

När vi har tagit emot din ansökan kommer du att bli kontaktad av vår samordnare. Därefter kommer Region Örebro län att ansöka om ett särskilt förordnande för du ska få utöva ditt yrke utan legitimation.

Efter att du genomfört praktiken

I slutet av den praktisken kommer verksamhetschefen och handledaren på din praktikplats att intyga att du uppfyller kraven på kompetens och lämplighet för legitimation inom ditt yrke.

 

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2023