Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förmåner

Som anställd i Region Örebro län har du utöver din lön tillgång till flera olika förmåner. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder våra medarbetare.

Tandsköterska med bricka.

De flesta av våra medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid där du själv kan styra din vardag med hänsyn till verksamhetens behov och krav. Om du arbetar helger, nätter och kvällar får du ersättning för obekväm arbetstid och dessutom är arbetstiden kortare än 40 timmar i veckan. Jobbar du ständig natt eller roterar mellan dag, kväll och natt har du ytterligare förkortad arbetstid per vecka.

Vi ser positivt på att du som medarbetare ges en större flexibilitet i var ditt arbete utförs. Det ska ske i dialog med chefen som är ansvarig för arbetsmiljön samt utefter verksamhetens behov, arbetsuppgifternas karaktär och dina förutsättningar.

Alla som arbetar hos oss har rätt till semester redan under intjänandeåret. Hos oss får du upp till 32 dagars betald semester per år beroende på hur gammal du är. Är du under 40 år har du 25 dagar, från det år då du fyller 40 år har du 31 dagar, och när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar. Om verksamheten tillåter har du också möjlighet att semesterväxla, det vill säga att få extra lediga dagar istället för semesterdagstillägg.

Är du ledig med föräldrapenning får du ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under sex månader av ledigheten. För dig som har högre inkomst än taket i föräldrapenningen täcker vi upp nära 80 procent av mellanskillnaden mellan taket och din månadslön upp till 270 dagar per födsel.

Om du blir sjuk får du förutom sjuklön, även en kompensation på 10 procent av lönebortfallet från dag 15 upp till dag 90 i sjukperioden. Dessutom ersätter vi nära 80 procent av inkomstbortfallet som ligger över taket för sjukpenning.

Om du behöver söka sjukvård får du tillbaka kostnaden för ditt besök genom att du lämnar in ditt kvitto och får tillbaka beloppet på din nästa löneutbetalning. Kostnaderna ska rymmas inom högkostnadsskyddet, det vill säga upp till 1 200 kronor per kalenderår. Förmåner omfattar läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling, kostnad för receptförskrivning, vaccinationer mot vissa sjukdomar, vaccination mot säsongsinfluensa och kostnad för ambulanstransport.

Hos oss är du försäkrad mot arbetsskada och olycksfall i tjänsten samt vid resor till och från arbetet. Du har också en tjänstegrupplivförsäkring som är en trygghet för dina närstående.

Region Örebro län avsätter 4,5 procent av din lön till tjänstepension. Du har möjlighet att själv välja placering. Tjänar du över det tak som finns i den allmänna pensionen (7,5 inkomstbasbelopp) under ett inkomstår och är född 1985 eller tidigare kan du dessutom tjäna in en förmånsbestämd ålderspension. Är du däremot  född 1986 eller senare och tjänar över 3,75 inkomstbasbelopp under ett halvår görs en särskild pensionsavsättning med 30 procent på den överskjutande lönen. Vid en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp kan det vara förmånligt att löneväxla till pension. Detta innebär att du avstår en del av din lön och istället får det beloppet insatt i en pensionsförsäkring.

Vi erbjuder skattefritt friskvårdsbidrag på upp 2 000 kronor per år genom Epassi där du enkelt kan välja mellan många olika aktiviteter. 

Som anställd har du fri tillgång till våra träningslokaler och gym på Universitetssjukhuset i Örebro, Eklundavägen i Örebro och lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.

För 100 kronor i månaden får du en bra start på dagen med kaffe/te och smörgås.

Om du laddar ditt tjänstekort med pengar och betalar med det i våra restauranger får du upp till 5 procents rabatt på ditt köp.

Region Örebro län är en rökfri arbetsplats. Hos oss får du hjälp att sluta röka eller snusa och får ersättning för läkemedel för tobaksavvänjning upp till 1 500 kronor.

Som anställd kan du hyra upp till två cyklar under tre år genom ett bruttolöneavdrag. Du kan hyra allt från standardcyklar till mountainbikes och elcyklar.

Väljer du att vara medlem i Region Örebro läns idrotts- och friskvårdsförening, LIF-stilen, kan du ta del av fler förmåner, subventionerade aktiviteter och förmånliga rabatter på en del träningsanläggningar och butiker. Är du konstintresserad kan du gå med i vår konstförening RegArt som anordnar konstlotteri och olika aktiviteter som konstvandringar, ateljébesök och resor.

Vår egen företagshälsovård Regionhälsan finns för chefer och medarbetare i frågor som rör hälsa, välmående och arbetsmiljö och jobbar med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande aktiveter.

Kontakter

Kompetens- och rekryteringsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 mars 2022