Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Handintensivt arbete

Visste du att den vanligaste godkända arbetssjukdomen är vibrationsskada i händer/armar? I det här webbinariet tittar vi på hur vi kan minska riskerna i arbetsmiljön vid handintensivt arbete och handvibrationer.

tor 27 jan 2022
08:30 - 10:30
tor 13 jan 2022
Digitalt

Inställt

Detta webbinarium är inställt på grund av för få anmälningar. Är du intresserad av att vi anordnar det här webbinariumet vid ett annat tillfälle är du välkommen att kontakta oss på 019-602 77 00 eller regionhalsan@regionorebrolan.se

Vad har du som arbetsgivare för ansvar om dina arbetstagare har ett handintensivt arbete (HIA) eller exponeras för handvibrationer (HAV)? Under webbinariet förtydligar vi följande:

  • Vad är handintensivt arbete (HIA) och handvibrationer (HAV) och hur kan riskerna minimeras?
  • Hur gör man riskbedömningar av arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att minska att skador uppkommer på grund av HAV och HIA?
  • Hur vet jag om jag som arbetsgivare är ålagd att anordna medicinska kontroller (AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet)?

Vi tipsar även om hur du skapar rutiner kring arbetet med vibrerande handverktyg och handintensivt arbete, samt berättar om medicinska kontroller och vilken hjälp du kan få från Regionhälsan.

Deltagande

  • Målgrupp: Chefer och HR-personal som berörs av medicinska kontroller vid handintensivt arbete samt arbete med handvibrationer.
  • Anmälan senast: 13 januari.