Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Intresseföreningen Bergslaget, ombud, Övrigt ombud 2022-01-2022-12
Övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön, Politisk organisation ersättare 2022-05-2027-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag vice ordförande 2022-01-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2022-01-2022-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2022-01-2023-05
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation vice ordförande 2022-11-2026-10
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare 2022-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation vice ordförande 2022-01-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2022-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2022-03-2022-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2022-03-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2022-01-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022