Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att besluta och bereda uppdrag som regionstyrelsen har lämnat över till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet ska på uppdrag av regionstyrelsen besluta i följande ärenden om de inte är av strategisk betydelse:

 • Utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik
 • Ansvara för pensionsfrågor
 • Ansvara för regionövergripande förhandlingar som gäller frågor i arbetsrättslagstiftning mellan Region Örebro län som arbetsgivare och medarbetarna
 • Ansvara för regionövergripande personalredovisning, löneredovisning, befattningsredovisning och löne- och personalstatistik
 • Tolka bestämmelser om anställningsvillkor och formulera föreskrifter och anvisningar till verksamheterna
 • Fullgöra arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter gällande arbetsrättslagstiftning
 • Ansvara för jämställdhetsfrågor inom Region Örebro läns organisation

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar också för att bereda ärenden och frågor som regionfullmäktige eller regionstyrelsen ska ta beslut om:

 • Strategiska personal-och arbetsgivarärenden
 • LOV (Lagen om valfrihetssystem), Hälsoval och tandvårdsfinansiering (vuxentandvård)
 • Strategiska bolags- och ägarfrågor
 • Strategiska ekonomiärenden, serviceärenden och ägarärenden

Arbetsutskottet fungerar även som styrgrupp för större projekt inom Region Örebro län.

Handlingar och protokoll

 

Kontakter

Sekreterare

Clara Bäcklund

Nämndsekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2024