Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lars-Göran Zetterlund

Organisation
Uppdrag
Period
Storregionalt godstransportråd (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-01-2026-12
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Servicenämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-02-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020