Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 073 679 74 65 (Mobile)
  • 0196027430 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
En bättre sits stora gruppen (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-02-2026-12
En bättre sits lilla gruppen (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-01-2026-12
Varuförsörjningsnämnd, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-02-2026-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2022-01-2023-05
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020