Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Moderata Samlingspartiet

  • 073 679 74 65 (Mobile)
  • 0196027430 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Varuförsörjningsnämnd, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-02-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020