Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kristdemokraterna

  • 073 077 77 36 (Mobile)
  • 0196027497 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ledamot 2023-02-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2024-02-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2024-02-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020