Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Botniska korridoren, Övrigt representant 2023-01-2026-12
North Sea Commission Transport Group, Övrigt representant 2023-01-2026-12
NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Scandia Alliance, Övrigt representant 2023-01-2026-12
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag vice ordförande 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020