Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Centerpartiet

  • 076-725 78 20 (Mobile)
  • 0196027431 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Intresseföreningen Bergslaget, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2023-01-2026-12
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt ombud 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
AER Assembly of European Regions, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön, Politisk organisation ersättare 2022-05-2027-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag vice ordförande 2022-01-2023-05
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2022-01-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation vice ordförande 2022-11-2026-10
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2022-01-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 januari 2022