Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation vice ordförande Örebro kommun 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020