Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 073 981 77 43 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Övrigt representant 2021-02-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2020-06-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021