Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Centerpartiet

  • 070 670 35 96 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ersättare 2020-01-2023-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020