Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Politiska sekreterare, Övrigt Politisk sekreterare 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020