Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Kulturnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-03-2023-08
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-03-2023-08
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-03-2023-08
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020