Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Socialdemokraterna

  • 070 524 22 66 (Mobile)
  • 0196027409 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Oslo-Stockholm 2.55 AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Tåg i Bergslagen AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag representant 2023-06-2027-05
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Kommuninvest ekonomisk förening, styrelse, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Länsgården fastigheter AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Trafikcenter Scantec AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Transitio AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2023-06-2027-05
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Varuförsörjningsnämnd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Capio Läkargruppen AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Samhällsråd T, Övrigt representant 2023-01-2026-12
Mälardalstrafik AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2022