Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------

Kultur

Lena Adem

Strateg och analytiker

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Mia Eriksson

Kommunikation och administration

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare Kulturella kraftfält

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Bibliotek

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Lovisa Sundin

Vikarierande utvecklingsledare: Bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023