Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Forskningsprojekt

MOT-projektet är ett forskningssamarbete mellan Örebro universitet, the Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) och Regionhälsan. Syftet med projektet är att förebygga stress- och smärtrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Stress- och smärtrelaterad ohälsa rapporteras som en av de vanligaste källorna till ohälsa i Sverige. Vid utmattningstillstånd och kroniska smärtproblem är det även vanligt med långvariga sjukskrivningar. Genom detta projekt söker vi därför vägar för att arbeta förebyggande mot stress- och smärtrelaterad ohälsa.

Örebro universitet har tidigare haft ett samarbetsprojekt med Regionhälsan som kallades för PAIN-projektet, där förebyggande insatser användes för att identifiera och behandla smärtrelaterad ohälsa innan de utvecklats till långvariga tillstånd. Detta projekt är en vidareutveckling utifrån det vi lärde oss då. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2021