Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Boka tolk

Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter. Du som ska boka tolk åt dig själv, åt ditt barn eller åt en närstående kan med fördel göra det genom att använda beställningsportalen. Om du i ditt yrke bokar åt annan person kan du göra din beställning genom att ta kontakt med tolkcentralen.

Tolktjänster

Du kan boka tolktjänster kopplat till behov som uppstår i vardagen, arbetslivet eller i utbildningssammanhang. Olika former av tolkningsservice som du kan beställa är: 

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning
  • Dövblindtolkning
  • Taltjänst
  • Webbtolkning
  • Bildtelefonitolkning

Innan du beställer en tolktjänst

När du skall beställa tolk är det viktigt att du kan lämna så mycket information som möjligt om tolkuppdraget.

Då blir det lättare för oss att passa ihop rätt tolk med rätt tolkuppdrag samt att det ger oss en möjlighet till förberedelse inför uppdraget.

Goda möjligheter till förberedelse är en viktig del för att säkerställa kvaliteten på tolkuppdraget.

Du som är privatperson och bokar tolk åt dig själv gör det via vår beställningsportal för tolktjänster - BokaTolk. Du når BokaTolk genom att logga in på 1177.se. Du kommer att bli ombedd att identifiera dig med e-legitimation(till exempel BankID eller Freja eID Plus). 

Inloggning - BokaTolk (1177.se)

Kontakta tolkcentralens kundtjänst om du har problem att komma in i den nya beställningsportalen.

Om du i ditt yrke bokar åt annan person kan du inte använda beställningsportalen, utan du gör din beställning via tolkcentralen 

Du som myndighet, arbetsgivare eller som på annat sätt har ett behov av att boka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk till en eller flera primäranvändare kan göra det i kontakt med tolkcentralen.

Vid akuta situationer finns tolk att tillgå dygnet runt, årets alla dagar. Akuta tolkuppdrag utanför våra öppettider bokar du via Region Örebro läns växel. 

Telefon: 019-602 10 00

Textelefon: 019-670 25 25

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2023