Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbeta som tolk

Är du intresserad av att jobba som tolk? På Tolk- och översättarservice rekryterar vi i första hand auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och utbildade tolkar. Rekrytering sker endast då det finns behov av fler tolkar.

Tolkat möte

Tolk- och översättarservice ställer höga krav på språk- och realiakunskaper hos våra tolkar. För att bli tolk hos Tolk- och översättarservice bör du därför: 

 • ha bott i Sverige i minst 5 år
 • vara 20 år eller äldre
 • vara intresserad av språk och kommunikation och ha gedigna språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Du måste kunna läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken
 • ha en god utbildningsbakgrund motsvarande lägst treårigt gymnasium samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas
 • vara stresstålig, nyfiken, öppen och trivas med ett omväxlande arbete
 • tycka om att möta människor
 • kunna iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat
 • kunna agera opartiskt samt lyssna aktivt och koncentrerat.

Just nu söker vi tolkar i språken:

 • Engelska
 • Finska
 • Tyska
 • Oromo
 • Kakwa

Kan du tolka i något av dessa språk? Skicka en intresseanmälan om att bli tolk hos oss. 

Alla tolkar som anlitas av Tolk- och översättarservice skriver på ett åtagande innan man får börja tolka för förmedlingen. Innan åtagandet kan skrivas på måste alla tolkar, även du som auktoriserad eller utbildad tolk, lämna ett utdrag ur belastningsregistret till tolkförmedlingen. Utdraget ska ligga i ett brev som är förseglat av Polismyndigheten.

Finns det ingen tolkutbildning/auktorisation i ditt modersmål kan du genomgå ett rekryteringstest för att bedöma din lämplighet att arbeta som tolk. Rekryteringstestet tar tre timmar och genomförs hos oss på tolkförmedlingen. 

Innan rekryteringstestet genomförs ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förmedlingen. Utdraget ska ligga i ett brev som är förseglat av Polismyndigheten. Tänk på att det tar ett par veckor att få ett sådant utdrag från polisen.

Observera att vi endast rekryterar tolkar i språk där behov av fler tolkar finns. Behovet varierar beroende på hur situationen i samhället ser ut.

Är du intresserad av att bli tolk för oss kan du lämna din intresseanmälan via detta formulär. Observera att vi endast rekryterar tolkar när vi har behov. Vi kontaktar dig om det finns behov av tolkar i ditt språk och om du uppfyller våra rekryteringskrav. Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag bor i Örebro län*
Jag är auktoriserad *
Personuppgifter *

Så här hanterar Region Örebro län dina personuppgifter. Tänk på att inte lämna några känsliga personuppgifter i formuläret.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2024