Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det ska vara lätt för dig att komma i kontakt med oss. Därför har vi flera kontaktvägar, så att du kan välja vad som passar bäst för dig: 


Kundwebb

För att boka tolk via vår kundwebb krävs att du har en individuell inloggning. För att få inloggnings-uppgifter till kundwebben fyller du i detta formulär.

Tolk Online
För att använda vår tjänst Tolk Online för korta akuta telefontolkningar behöver du ett kund-id för tjänsten. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag
08.00-17.00

Onsdag
08.00-14.30

Vid akuta beställningar* utanför kontorstid hjälper Region Örebro läns växel dig med din beställning. Du ringer till 019-602 31 55 som vanligt. 

* Med akuta beställningar avses beställningar där tolkning ska utföras senast klockan 09.00 nästföljande vardag.

Tolk Online
Alla helgfria vardagar kl. 8.00-16.00. 

Återkoppling

Vi vill gärna att du lämnar återkoppling till oss. Är det något som fungerat bra eller mindre bra i din kontakt med oss? Vi jobbar fortlöpande med att förbättra vår verksamhet och i det arbetet är din återkoppling väldigt värdefull.

Här kan du lämna din återkoppling.

Kontaktuppgifter

Caroline Balkstedt

Förvaltningschef

Postadress

Region Örebro län, Tolk- och översättarservice

Box 1613, 701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 maj 2022