Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om oss

På Tolk- och översättarservice arbetar vi för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. Till vår hjälp har vi cirka 400 tolkar och översättare som tillsammans behärskar omkring 120 språk och dialekter.

Tolk- och översättarservice ingår i förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling som leds av en gemensam politisk nämnd för Region Örebro län och åtta av länets kommuner. Förvaltningen består av två verksamheter, Tolk- och översättarservice och Regionhälsan, som bidrar till att underlätta kommunikation där gemensamt språk saknas samt skapa förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder våra resurser till nämndens medlemmar vilka är Region Örebro län samt kommunerna: 

 • Hallsberg 
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro

I mån av tid erbjuder vi även våra tjänster till privata aktörer. 

Tolk- och översättarservice har ett ägarråd med representanter från samtliga delägare.

Ägarrådets syfte är att:

 • vara rådgivande till förvaltnings- och områdeschef i frågor som rör Tolk- och översättarservice verksamhet
 • ha kunskap inom området samt mandat och kompetens att agera som rådgivare
 • ge råd utifrån att den egna organisationen samäger en tolkförmedling som förvaltas av Region Örebro län
 • vara en kontaktyta mellan förvaltningen och dess ägare
 • ansvara för att förmedla information tillbaka till den egna organisationen.

Vi är certifierade enligt FR2000 sedan 2005 för vårt integrerade ledningssystem för:

 • kvalitet
 • miljö
 • arbetsmiljö

Systemet säkerställer att förmedlingen har dokumenterade rutiner som speglar varje beställnings väg, från förfrågan till genomfört uppdrag och att vi arbetar med ständiga förbättringar för både kunder och uppdragstagare.

FR2000 är en kravstandard som utgår från ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001. Utöver kraven för kvalitet, miljö och arbetsmiljö innehåller FR2000 även krav inom områdena brandskydd, kompetens och säkerhet.

Grått certifieringsmärke med FR2000:s logotyp

Tolk- och översättarservice är medlem i Tolkservicerådet, en rikstäckande branschorganisation som arbetar för seriös tolkförmedling och tolkservice i Sverige.

Tolkservicerådets logotyp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024