Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hos oss kan du boka tolk i talade språk via vår kundwebb, tolkservice@regionorebrolan.se eller via telefon på 019-602 31 55.

I kontakten med oss är det bra om du uppger ditt kundnummer. Det gör att vi kan hantera din bokning snabbare och hjälper oss korta vår kötid.

När vi registrerar din bokning behöver vi även följande information:

 • språk
 • datum
 • tid
 • önskas tolk på plats eller distans
 • tolkanvändarens namn och telefonnummer
 • vad uppdraget handar om, så tolken kan förbereda sig inför uppdraget.

När din bokning är klar får du alltid ett bokningsnummer från oss. Behöver du kontakta oss angående din bokning är det bra om du uppger ditt bokningsnummer. 

Bra att veta är att:

 • många bokar tolk till klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00. Ibland kan det därför vara svårt att få tolk dessa tider. 
 • det tolkade samtalet tar längre tid än det enspråkiga samtalet.
 • när du beställer tolk är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om uppdraget så att tolken får möjlighet att förbereda sig. 
 • tolkning kräver stor koncentration. För längre tolkningar är det därför bra att planera in en kort paus. 

Är du privatperson?

Det är alltid myndigheten, till exempel regionen/sjukvården, som ansvarar för att beställa tolk i talade språk. Vänd dig därför till den myndighet du har kontakt med om du är i behov av tolk.

 

Den första januari 2023 byter vi till en ny kundwebb. Via vår kundwebb kan du som kund boka, avboka och se dina uppdrag. Du når kundwebben via denna länk. 

Kom igång med kundwebben

Steg-för-steg-guide

Här är en guide som visar hur du loggar in och använder Tolk- och översättarservice kundwebb för att bland annat boka och avboka språktolk, samordna tolkuppdrag och lämna återkoppling till tolkförmedlingen.

Steg-för-steg-guide för dig som bokar språktolk via kundwebben.

Registrera dig som användare

För att logga in behöver du bli registrerad som användare och få en personlig inloggning som även är knuten till din verksamhets kundnummer. Har din verksamhet inget kundnummer hos oss kan du skicka dina verksamhetsuppgifter till oss via formuläret ny kund längre ned på denna sida.

För att bli registrerad som användare för kundwebben fyller du i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter *

Så här hanterar Region Örebro län dina personuppgifter. Tänk på att inte lämna några känsliga personuppgifter i formuläret.

På Tolk- och översättarservice förespråkar vi att distanstolk används när det går. Våra tolkar jobbar över hela länet och mycket av deras tid går därför till att resa mellan olika uppdrag. Tolkarnas resor är förmedlingens i särklass största miljöpåverkan.

Vad kan du göra?

Genom att boka distanstolk bidrar du till att minska mängden resande som tolkkåren behöver göra för att kunna utföra sitt uppdrag. Du kan även samtala med dina kollegor så att ni samordnar de tolkade möten hos er som måste utföras på plats. På det sättet behöver tolken endast resa till det första mötet.  

Vi har flera olika varianter av distanstolkning:

Andra fördelar

Andra fördelar med att boka distanstolk är att uppdraget blir billigare för dig då du inte behöver betala restid och kilometerersättning. När tolkarna inte behöver resa lika mycket frigörs även tid för fler tolkningar. Det gör det lättare för dig att få tolk din önskade tid.

Förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagens 13 § är det du som myndighetsperson som ansvarar för att beställa tolk när det behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett rättssäkert sätt:

”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska."

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är en del av svensk lagstiftning. Att barn agerar tolk är inte förenligt med Barnkonventionen, bland annat då:

 • det är ett för stort ansvar för ett barn
 • barnet får tillgång till, och ansvar för, känslig information
 • barnet kan missuppfatta vårdpersonalen vilket kan påverka patientsäkerheten negativt
 • barnet uteblir från skolan, om besöket är på skoltid. Alla barn har rätt att gå i skolan.

Tolk- och översättarservice förmedlar tolktjänster i Örebro län. För att kunna beställa tolk behöver du vara registrerad som kund hos oss. Du registrerar dig som ny kund genom att fylla i nedanstående formulär. Vi mejlar kundkod och inloggningsuppgifter för vår kundwebb till dig så snart vi behandlat dina uppgifter.

Fyll i verksamhetens uppgifter nedan. Fält markerade med * är obligatoriska.

Registrera dig som ny kund

Hantering av personuppgifter*

Så här hanterar Region Örebro län dina personuppgifter. Tänk på att inte lämna några känsliga personuppgifter i formuläret.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2023