Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tolktjänster

Tolkning kan ske i olika former på plats eller distans. Det vanligaste är att tolkningar genomförs på plats, då tolken sitter med i rummet tillsammans med dig och din patient/klient, eller via telefon då tolken deltar på distans. Utöver detta erbjuder vi även Tolk Online, trepartssamtal, skärmtolkning, meddelandeservice samt översättningar. Här kan du läsa mer om dessa tjänster.

Tolk som telefontolkar

 

Tips till dig som tolkanvändare

 • tala direkt till din klient, inte till tolken
 • tala i jag-form, vilket även tolken gör
 • tala lugnt och i korta pass så att tolken hinner tolka allt
 • använd enkla ord och entydiga begrepp samt var beredd på att förklara svåra facktermer
 • ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten uppfattat dig rätt
 • använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning och aldrig överlåt ansvaret på tolken
 • använd inte barn, familjemedlemmar, släktingar eller vänner som tolk

Du ansvarar för sakfrågan - tolken för språkfrågan. 

Att tänka på vid distanstolkningar

Teknik
Det är viktigt att du har en telefon med god mottagning och väl fungerande högtalar-funktion så att alla som deltar i samtalet kan höra varandra. Helst ska du använda dig av en konferenspuck.

Ljudnivå
Tolkningen ska helst utföras på en plats där det inte finns störande ljud.

Turtagning
Tänk på att endast tala en i taget samt att presentera alla som närvarar vid tolkningen för tolken. Det underlättar för hen att veta vem det är som pratar. 

Tolk Online är en tjänst för dig när du snabbt behöver få tag på en tolk i arabiska eller somaliska. Med Tolk Online ringer du direkt till en tolk utan att först behöva förboka en tid. Tjänsten bemannas mellan klockan 8.00 och 16.00.

Det enda du behöver är en tonvalstelefon med högtalarfunktion samt ett
kund-ID. Ditt kund-ID får du genom att kontakta oss på Tolk- och översättarservice.

Tolk Online är främst till för kortare tolkningar och ska bara användas för direkta tolkningar mellan dig och klienten. Du som vill lämna ett meddelande till en patient/klient kan istället använda dig av vår tjänst meddelandeservice.

Vill du komma igång med Tolk Online eller veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

Trepartssamtal är en form av telefontolkning där du, din klient/patient och tolken sitter separat och alla deltar över telefon. Det är en modell som är bra för att till exempel minska riken för smittspridning. 

Är du osäker på hur du genomför ett trepartssamtal?

 

Skärmtolkning är tolkade möten på distans med bild som kan genomföras via flera olika digitala plattformar. Det kombinerar fördelarna med både plats- och telefontolkning då tolken på distans kan inkludera den icke-verbala kommunikationen mellan tolkanvändare och patient i sin tolkning. Skärmtolkning underlättar för både dig och tolken samtidigt som det är ett miljövänligt och hållbart sätt för dig att genomföra dina möten på.

När du bokar en skärmtolkning behöver du ange vilken plattform som ska användas så att tolken kan förbereda sig. Bokar du skärmtolk via kundwebben väljer du typ ”Bild”. Observera att det är du som tolkanvändare som ansvarar för tekniken vid dessa uppdrag.

För att genomföra mötet hämtar du tolkens mejladress via vår kundwebb och mejlar en inbjudan till hen samma dag som mötet äger rum.

Utrustning

För att använda skärmtolkning i ditt arbete behöver du:

 • en dator/surfplatta med webbkamera
 • en mik eller konferenspuck för bra ljudupptagning
 • en plattform för videomöten, såsom Teams, som du kan bjuda in tolken till.

Meddelandeservice är den perfekta lösningen när du vill ha snabb kontakt med någon som inte talar svenska. Kanske vill du boka eller ändra tid för ett besök eller framföra ett kortare meddelande till en anhörig, kund eller klient.

När du använder meddelandeservice kan du antingen boka ett trepartssamtal med tolk eller låta tolken förmedla ditt budskap till klienten direkt. Vi återkopplar till dig så snart tolken utfört uppdraget.

Tolk- och översättarservice erbjuder snabb och professionell översättning till och från drygt 30 språk. Vi hanterar alla typer av dokument som exempelvis brev, kallelser, utredningar, journaler och domstolshandlingar. 

Uppdragen prissätts beroende på textens omfattning, svårighetsgrad och önskad leveranstid. Vi lämnar gärna ett kostnadsförslag. Vi tillhandahåller inte översättningar till privatpersoner.

Behöver du översättningshjälp? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi behöver följande uppgifter:

 • Vilket språk och vilken språkriktning rör översättningen?
 • Behöver översättningen vara bestyrkt av en auktoriserad translator?
 • När är önskad leveranstid? Kortare dokument kan som regel levereras inom 24 timmar mot ett extra pristillägg.
 • Hur vill du att översättningen ska levereras till dig? Vi kan leverera via post och e-post men också genom ett lösenordsskyddat filöverföringssystem, för att skydda personuppgifter och andra känsliga data.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juli 2023

Läs mer om Tjänsteutbud