Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fysioterapeut finns på alla vårdavdelningar för att hjälpa patienten att bibehålla funktion och vara så fysiskt aktiv som möjligt trots sjukdom.

Fysioterapi

Fysioterapeut finns också på sjukhusets mottagningar för att bedöma den fysiska förmågan som en del av utredning men också i syfte att följa upp tidigare insatser. Fysioterapeuter erbjuder specifik träning enskilt och i grupp för vissa patientgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter slutenvård

 • Andningsvård
 • Mobilisering
 • Funktionsbedömning
 • Smärtlindring
 • Specifik rehabilitering
 • Träningsprogram
 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • Förskrivning av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)
 • Delta i patientens utskrivningsplanering

Öppenvårdsverksamhet

 • Preoperativ information
 • Uppföljning efter planerad knäartroplastik
 • Uppföljning av patienter med kronisk lungsjukdom
 • Uppföljning efter IVA-vård
 • Uppföljning efter hjärtinfarkt
 • Träningsgrupp för patienter med hjärtsjukdom
 • Specifik rehabilitering för patienter med dialysbehandling
 • Specifik rehabilitering för patienter med benprotes
 • Specifik rehabilitering för patienter inskrivna på dagrehabiliteringen

Du som är inlagd på sjukhus eller får behandling på något av våra sjukhus kan få hjälp av fysioterapeut. Remiss behövs så ta kontakt med din behandlande läkare på den klinik där du går.

Hitta din mottagning, avdelning eller enhet.

Du kan också ringa till växeln och fråga efter fysioterapeut.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 november 2023