Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patientnämndens kansli

Har du eller din närstående varit med om något inom vården som du inte är nöjd med, eller tycker du att något felaktigt skett? Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt till vårdgivaren (där du fått vård) kan du vända dig till patientnämnden, som är opartisk och fristående från vården.

Alla som jobbar på patientnämnden har tystnadsplikt. Det kostar inget att få hjälp av patientnämnden.

Hur kan patientnämnden hjälpa mig?
Patientnämnden kan:
- ge dig information och råd så att du kan ta tillvara dina intressen i vården
- hjälpa dig att framföra dina klagomål
- se till att du får dina klagomål besvarade

Genom att framföra klagomål kan du få en förklaring till det som hänt och svar på dina frågor. Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Hur kontaktar jag patientnämnden?
För att komma i kontakt med patientnämnden kan du använda dig av e-tjänst, skriva brev (se blanketter) eller ringa vår kanslitelefon.

Vi kan också ha kontakt med dig via bildtelefoni, om du är användare av den tjänsten.

När kan jag vända mig till patientnämnden?
Du kan vända dig till patientnämnden när du har synpunkter eller klagomål som gäller
- Region Örebro län
- någon av Örebro läns 12 kommuner
- en privat vårdgivare som har avtal med Region Örebro län eller någon av länets kommuner
- den kommunala skolhälsovården
- Folktandvården
- tandvård som, helt eller delvis, finansieras av Region Örebro län

Hantering av personuppgifter
Patientnämnden hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). När du kontaktar patientnämnden omfattas ditt ärende av sekretess och alla på patientnämnden har tystnadsplikt.

Telefonnummer

019-602 27 60

Telefontider

Måndag-Fredag 09:00-12:00

Öppettider

Måndag-Fredag 09:00-12:00 - helgfria dagar

Texttelefon

019-667 025 65

Besöksadress

Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Så gör du för att få en stödperson

Vänd dig till din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eller din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Är en medmänniska som håller regelbunden kontakt med dig.
  • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.
  • Följer reglerna om tystnadsplikt.
  • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande.

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete.
  • Överta ansvaret för din ekonomi.
  • Vara juridiskt ombud.

Är du intresserad av att bli stödperson?

Som stödperson av en tvångsvårdad patient inom psykiatrin bistår du patienten i personliga frågor och håller regelbunden kontakt med patienten. Du har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen och närvara som stöd för vid förhandlingar i förvaltningsrätten som avser tvångsvården om patienten vill det. Som stödperson ska du inte utföra vårdpersonalens uppgifter och inte heller ta ansvar för patientens ekonomi eller vara juridiskt ombud för patienten. 

Att vara stödperson innebär att man har kontakt med patienten ungefär en gång i veckan. Fysiska möten med patienten är huvudregeln, men i vissa fall kan telefonsamtal eller andra typer av kontakter vara aktuellt. 

Som stöd person får du ersättning för uppdraget och är försäkrad när du är med patienten och vid resor till och från patienten. 

Du omfattas av tystnadsplikt i ditt uppdrag. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödperson, kontakta Patientnämndens kansli via formuläret på sidan. Patientnämnden kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan också läsa mer i vårt informationsblad. 

Intresseanmälan att bli stödperson

Lista med kryssrutor eller alternativknappar