Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

PTP-information inom Region Örebro län

PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer
PTP är en ettårig tjänstgöring efter psykologexamen som ska fullföljas och godkännas innan ansökan om legitimation som psykolog kan göras. Ett viktigt år i introduktionen till yrkeslivet och man påbörjar den professionella utvecklingen av sin yrkesidentitet som psykolog.

På följande sidor finns information om 
• PTP:s innehåll och riktlinjer
• PTP-tjänster och ansökningsförfarande
• PTP-program inom Region Örebro Län

Vad är PTP?
” PTP är en praktisk utövning av psykologyrket integrerat med utbildningsmoment som ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden i en organisation. Genom att kunskaperna tillämpas i praktiskt psykologarbete under handledning skapas förutsättning för yrkesverksamhet i självständig ställning.” (PTP-handboken)

PTP-psykologen arbetar på eget yrkesansvar under handledning av legitimerad psykolog och utifrån den uppgjorda tjänstgöringsplanen som PTP-psykologen, handledaren och chefen har utarbetat. PTP regleras i Patientsäkerhetsförordningen )länk) samt i Socialstyrelsens föreskrift om praktisk tjänstgöring för psykologer SOSFS 2008:34 (länk). I den nationella PTP-handboken finns mer detaljerad information om PTP, (länk)  Syftet med PTP är att den ska ge en ”allsidig och bred erfarenhet av psykologyrkehandbok för praktisk tjänstgöring för psykologer”.

Region Örebro Län erbjuder centralt delfinansierade PTP-tjänster och ett välutvecklat PTP-program och möjlighet till forskning. PTP kan man göra i olika verksamheter inom regionen där psykologer finns och det är t ex inom närsjukvården, psykiatri och habilitering men också inom rehabiliteringsmedicin och geriatriken. PTP-tjänstgöringen ska omfatta 12 månaders heltidstjänstgöring med minst 4 månaders heltidstjänstgöring per arbetsplats eller minst halvtidstjänstgöring.

Söka PTP inom Region Örebro län?
Inom Region Örebro Län finns 10 delfinansierade PTP-tjänster och hälften med tillträde den 1/3 och de resterande fem med tillträde 1/9. Tjänsterna utannonseras ca 6 månader innan tillträde på regionens lediga tjänster, på AF och i Psykologtidningen och varje tjänst har en egen annons. Var tjänsterna placeras bestäms innan varje annonsering och det är alltså olika verksamheter som får tillgång till dessa tjänster. Region Örebro Läns rekryteringsenhet tillsammans med den aktuella verksamheten ansvarar för rekryteringen och det är chefen i den aktuella verksamheten tillsammans med den blivande handledaren som avgör vem som erbjuds tjänsten.

Vem kan söka PTP?
Efter avlagd svensk psykologexamen kan en PTP-tjänst sökas och senast när PTP-tjänstgöringen påbörjas lämnas examensintyget till arbetsgivaren för att tjänstgöringen ska räknas som PTP. Psykologer med en utländsk psykologexamen måste vända sig till Socialstyrelsen för att få sin utbildning prövad.

Innehåll i PTP-tjänstgöringen
Tjänstgöringsplan (länk) utarbetas snarast och den ska innehålla planering för hela PTP-tjänstgöringen och den kan revideras under året och utvärderas regelbundet. Innehåller i PTP-tjänstgöringen ska delas upp i individinriktat psykologarbete som motsvarar minst 50% och det arbetet är psykologisk bedömning, utredning, behandling samt rådgivning. 25% ska handla om övrigt psykologarbete och det innebär arbete med bl a psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisationsförändringar, rådgivning, konsultation, metod och utvärdering samt handledning och undervisning. I planen ska det framgå hur innehållet planeras utifrån dessa två verksamhetsområden. 

Handledning
PTP genomförs med handledning av legitimerad psykolog som arbetat minst 3 år efter legitimation, handledning omfattar minst 1 timme varje vecka. Den ska ske vid fysiska möten.
Handledaren ska ha god insyn i PTP-psykologens arbete.

Ansökan om legitimation som psykolog
Efter avslutad PTP-tjänstgöring så bedömer handledaren om PTP-psykologen är lämplig att arbeta i självständig ställning och utfärdar därefter PTP-intyget. PTP-psykologen ansöker hos Socialstyrelsen om legitimation som psykolog och skickar med följande handlingar:
• PTP-intyget utfärdat av handledaren
• Kopia av ID
• Psykologexamensbevis
• Tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren

PTP-program
Alla som gör sin PTP inom Region Örebro Län är välkomna att delta i PTP-programmet och vi har ett välutvecklat PTP-program som innehåller både kompetensutveckling, seminarier, studiebesök inom RÖL samt möjlighet till social gemenskap.

Att delta i PTP-programmet bör vara prioriterat. En gång per termin i mars och i september så är det introduktion om PTP som riktar sig till PTP-psykologer, deras handledare och chefer.

Vi har öppen intagning till PTP-programmet så du kan påbörja det samtidigt som din PTP-tjänstgöring startar.

Välkommen att arbeta hos oss inom Region Örebro län.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 juni 2020

Innehållsansvarig: Berit Eriksson

Publicerad av Maria Ekholm Takman

Kontaktuppgifter

Berit Eriksson
Leg psykolog och studierektor
Utbildningscentrum
Region Örebro län
Tfn 070-642 75 80