Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Psykolog

Region Örebro län har ett samarbete med Psykologprogrammet vid Örebro universitet sedan utbildningen startade 2002.

I den avsiktsförklaring som skrevs 2001 mellan dåvarande Örebro läns landsting och Örebro universitet, framhölls  att det är av vikt för regionen att utbildningen kommer till stånd och att landstinget, numera Region Örebro län, vill utarbeta konkreta samverkansformer med psykologprogrammet vid Örebro universitet.

Samverkansformerna innebär bland annat vfu-platser, psykoterapimottagning och fortbildningsinsatser.

Studierektor för psykologerna är en länk mellan Region Örebro län och psykologutbildningen vid Örebro universitet och samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen för psykologkandidaterna. Studierektor arbetar också som ett stöd till de kliniska handledarna och deras chefer samt med viss fortbildning för psykologer.

Ett väl utbyggt PTP-program finns utarbetat inom Region Örebro län. Det innebär att PTP-psykologer inbjuds till regelbundna träffar med syfte att få kunskap om Region Örebro läns verksamheter där psykologer arbetar, en mötesplats för att diskutera aktuella frågor om PTP samt fortbildning.

Studierektor arbetar också med PTP-verksamhet inom Region Örebro län. För mer information om PTP-tjänstgöring se länk i högerspalten.

Information om psykologutbildningen finns på Örebro universitets hemsida, och kan nås via länken i högerspalten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 juni 2019

Innehållsansvarig: Berit Eriksson

Publicerad av Maria Ekholm Takman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/psykolog