Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fysioterapi

Region Örebro län har ett avtal med Hälsouniversitetet i Linköping gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för fysioterapeutstudenter.

I Region Örebro län handleder vi drygt 200 VFU-veckor per år. Enligt avtal tar vi emot studenter från Hälsouniversitetet i Linköping.

Varje termin kommer drygt 20 studenter till Region Örebro län. Fördelningen är:
Fyra platser inom äldrevård/hemrehabilitering - Termin 2
Sex platser inom slutenvård - Termin 3
Fem platser inom neurologi/habilitering - Termin 4
Sex platser inom primärvård - Termin 5

Som en länk mellan Region Örebro län och fysioterapeututbildningen vid Hälsouniversitetet i Linköping finns Region Örebro läns studierektor Fredrik Lann som samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen för fysioterapeutstudenterna i länet och är ett stöd för de kliniska handledarna. 

I mån av plats kan studenter från andra lärosäten göra sin VFU hos oss. Vill du söka plats hos oss kontaktar du Fredrik Lann via e-post eller telefon.

De verksamheter där du som fysioterapeutstudent kan göra verksamhetsförlagd utbildning är:

• Primärvården
• Barn- och ungdomshabiliteringen
• Vuxenhabiliteringen
• Rehabenheten, Karlskoga lasarett
• Paramedicinska enheten, Lindesbergs lasarett
• Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
• Geriatriska kliniken, USÖ
• Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 februari 2017

Innehållsansvarig: Fredrik Lann

Publicerad av Maria Ekholm Takman