Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Smitta drabbade stora delar av boendet – nu är de friska

Ensam är sällan stark vilket blivit särskilt påtagligt under rådande coronapandemi. Kring gruppen äldre och funktionshindrade med omfattande behov har Region Örebro län och länets 12 kommuner en rad viktiga gemensamma frågor varav samverkansarbetet förstärkts.

I en artikelserie får vi träffa personer från verksamheter inom ramen för samverkan, som berättar hur deras vardag ser ut under rådande omständigheter. Först ut är Lars Åsell, enhetschef på Löwenhjelmska huset i Örebro kommun.

Hej Lars! Hur är läget på ert gruppboende för demenssjuka?

-  På ett av våra demensplan insjuknade både flera boende och personal för ett tag sedan, men efter tre-fyra veckor var de smittade boende friskförklarade och all personal på plats igen. Det var till en början svårt att tolka symtomen hos de boende, flera som testade positivt visade inga tydliga symtom. Nu är vi observanta på symptom som försämrad motorik och minskad aptit.

Hur hanterade ni smittan och många sjuka?

- Vi införde tidigt besöksförbud och under tre veckor var i stort sett alla boende isolerade i sina lägenheter med täta men korta besök av personalen. Det finns onekligen svårigheter att isolera personer med demenssjukdom. Dörrlarm och stationer utanför lägenheterna med skyddsutrustning i stora plastlådor är andra konkreta åtgärder. 

- Trots låg bemanning på grund av sjukdom har personalen arbetat lugnt och metodiskt utan att stressa för att klara den skärpta hygienen och för att minska oro bland de boende. Och trots allt har de lyckats hålla en positiv stämning. De har stöttat varandra och det har skojats mycket bland personalen och med boende för att ta udden av eländet.

Har det funnits oro bland personalen?

- Det finns en öppenhet på arbetsplatsen och jag upplever att de som behövt har kunnat prata om funderingar och oro. Våra sjuksköterskor har känt att de haft ett stort stöd av patientansvarig läkare och andra läkare från hälso- och sjukvården liksom hjälpsam laboratoriepersonal på Varberga vårdcentral. För mig som chef har det varit skönt att kunna bolla med vårdhygien.

-  Chef och arbetsledande sjuksköterskor har även varit närvarande och hjälpt till med råd och styrning. Vi har haft genomgångar med alla om basal hygien och de vårdhygieniska riktlinjerna. Rutiner och riktlinjer har varit tydliga. Viss oro har funnits inför eventuell brist på skyddsutrustning, men det har fungerat bra och någon brist har inte uppstått.

Avslutningsvis, hur mår de boende idag?

- Isoleringen var tuff, vissa reagerade med ökad konfusion och passivitet, men någon extra medicinering har inte behövts. Enstaka av de boende som varit smittade har varit lite mer förvirrade efteråt men över lag är de relativt opåverkade, avslutar Lars.

Fakta:
På grund av Covid-19 är en arbetsgrupp tillsatt för att förstärka samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov. Gruppen samordnar gemensamma frågor, förmedlar viktig information mellan bland annat Region Örebro län och länets kommuner och kan med ”expertstöd” besvara frågor som uppstår i verksamheterna. Här kan du ta del av nyhetsbrev från gruppen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 maj 2020

Innehållsansvarig: Lisa Lilja

Publicerad av Lisa Lilja

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/gott-samverkansexempel-demensboende