Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

ELSA i Örebro län

Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat för elever i förskoleklass, skolår 4, skolår 7 och år 1 på gymnasiet.

Elevhälsans medicinska insats och Region Örebro län har till uppgift att följa barns och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för avidentifierad insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas. ELSA är ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner, friskolor och Region Örebro län. Samverkan sker även med Landstinget i Värmland och Karlstads universitet som arbetat med ELSA sedan 2011 samt Malmö stad.

Från och med läsåret 2015/2016 samlas avidentifierade underlag in löpande från samtliga hälsosamtal i förskoleklass, skolår 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Samtliga kommunala skolor i länet samt några friskolor deltar i ELSA.

Vår förhoppning är att resultaten bland annat ska utgöra underlag vid beslut och prioriteringar inom region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt att det är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 september 2018

Innehållsansvarig: Carina Persson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/elsa

Kontakt

Länssamordnare samt
länsdelsansvarig Örebro kommun
Ingrid Gustafsson: 
019-602 70 41, 019-21 50 08, mail

Länsdelsansvarig norra länsdelen
Ann-Marie Naulén Lundin:
0581-813 49, 076-72 57 610, mail

Länsdelsansvarig södra länsdelen
Elin Löfwenhamn:
073-021 89 83  mail

Länsdelsansvarig västra länsdelen
Maria Falk:
0586-612 12, mail

Ansvariga Region Örebro län:
Utvecklingsledare, Ida Broman:
019-602 63 46, mail
Epidemiolog, Carina Persson:
019- 602 74 82, mail

Informationsbroshyr