Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

En fysiskt aktiv befolkning

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. Kroppen behöver vara i rörelse större delen av dagen med inslag av ansträngande aktivitet och styrketräning. Det ger skydd mot många av våra vanligaste sjukdomar och bidrar till att undvika övervikt och fetma.

Örebro läns landstings folkhälsoplan är en viktig utgångspunkt för arbetet i länet med att främja fysisk aktivitet. Visionen för målområdet är att alla invånare utövar daglig fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar. För att uppnå det behövs miljöer som stimulerar till aktivitet och goda förutsättningar att vara aktivt i vardagslivet. Därtill behövs stöd till grupper och individer med behov av särskild hjälp att bli och vara aktiva.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Hälso- och sjukvården i samarbete med aktörer inom fysisk aktivitet arbetar med fysisk aktivitet på recept, det vill säga individanpassade rekommendationer och stöd till individen att öka sin fysiska aktivitet.
Det är ett viktigt inslag i hälso- och sjukvårdens förebyggande och behandlande arbete. Arbetet utgår från FYSS, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling.

Få information om Fysisk aktivitet på recept (FaR) på 1177.se

Metod och kunskapsstöd

Samhällsmedicinska enheten erbjuder i samarbete med Örebro läns idrottsförbund metod- och kunskapsstöd inom det hälsofrämjande arbetet kring fysisk aktivitet. Barn och ungdomar och äldre är prioriterade målgrupper.

Regional FaR grupp/Nationella FaR nätverket

Samhällsmedicinska enheten är också  sammankallande  i den Regionala FaR gruppen samt till det Nationella FaR nätverket,

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juli 2018

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Carina Persson

Kontakt

Anette Danesjö-Gustafsson
Regional samordnare FaR
073-0808294