Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetet med folkhälsa

Region Örebro län har tecknat överenskommelser med länets tolv kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna.

Syftet med överenskommelserna är att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa såväl lokalt som regionalt.

Utgångspunkter för samverkan är:

  • Kommunernas och organisationernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Region Örebro läns handlingsplan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län
  • Övriga relevanta regionala mål och planer

Staben hållbar utveckling vid Regionkansliet kartlägger, sammanställer och analyserar data om folkhälsoutvecklingen i länet och erbjuder metod- och kunskapsstöd i folkhälsofrågor. Staben stödjer den politiska organisationen och regiondirektören i frågor som rör hållbar utveckling.

Område välfärd och folkhälsa inom förvaltningen för regional utveckling ansvarar för samverkan mellan parterna utifrån överenskommelserna och erbjuder metod- och kunskapsstöd i de frågor som parterna samverkar kring.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 augusti 2019

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/folkhalsa/arbetet