Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetet med folkhälsa

För en god jämlik och jämställd hälsa i Örebro län!

Den regionala handlingsplanen är ett resultat av en process där Region Örebro län samverkat med intressenter från länets kommuner och civilsamhället. Planen tar sin utgångspunkt inom området hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård men den har även tydliga kopplingar till bland annat kunskapslyft och utbildning, kompetensförsörjning och matchning samt social sammanhållning och demokrati.

För att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa såväl lokalt som regionalt har Region Örebro län också slutit överenskommelser  med länets tolv kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund.

Staben hållbar utveckling vid Regionkansliet kartlägger, sammanställer och analyserar data om folkhälsoutvecklingen i länet och erbjuder metod- och kunskapsstöd i folkhälsofrågor. Staben stödjer den politiska organisationen och regiondirektören i frågor som rör hållbar utveckling.

Område välfärd och folkhälsa inom förvaltningen för regional utveckling ansvarar för samverkan mellan parterna utifrån överenskommelserna och erbjuder metod- och kunskapsstöd i de frågor som parterna samverkar kring.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 december 2019

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/folkhalsa/arbetet