Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barnets rättigheter

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Mänskliga rättigheter för barn

Sverige antog och ratificerade barnkonventionen 1990. Det är ett folkrättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns rättigheter tillgodoses.

Som ett stöd i implementering och tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell strategi, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Barnkonventionen blir lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att FN:s konvention om barnets rättigheter skulle bli svensk lag den 1 januari 2020.

Konventionens grundprinciper pekar särskilt ut följande:

  • Varje barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
  • Varje barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)

Barnombudsmannen företräder ungas rättigheter

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, regioner och myndigheter.

Nationella nätverk

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer arbetet med barnrättsfrågor genom att erbjuda nationella nätverk som syftar till att stödja medlemmarnas arbete med barnets rättigheter. Organisationen Region Örebro län och flertalet av länets kommuner som Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Örebro deltar i dessa nätverk.

Utbildningsinsatser inom regionen

Barnrättsfrågor väntas få starkare status i och med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit lag. Inom Region Örebro län innebär detta bland annat utbildningsinsatser och ett utökat systematiskt arbete.

Vad görs inom Region Örebro län?

Vilka nätverk finns inom Region Örebro län?


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 maj 2020

Innehållsansvarig: Maria Norlin

Publicerad av Maja Blom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/barnratt