Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Främjande av goda matvanor

Region Örebro läns strategiska folkhälsoarbete kring matvanor har sin utgångspunkt i folkhälsoplanen för länet.

Visionen för målområdet är att invånarna i Örebro län har goda matvanor och använder sunda och säkra livsmedel. Det är på den samhälleliga nivån som förutsättningar för bra matvanor skapas. Genom att påverka utbud och tillgänglighet av livsmedel och erbjuda hälsofrämjande miljöer kan vi stödja bra val.

Staben Hållbar utveckling erbjuder  metod- och kunskapsstöd inom det hälsofrämjande arbetet kring mat och hälsa. Barn, ungdomar och äldre är prioriterade målgrupper.

Hållbar utveckling arbetar med:

  • införlivandet av råd och riktlinjer för bra mat i förskolan, skola, vård och omsorg
  • offentliga måltider som en del i en hållbar utveckling

Fetma och därtill relaterade sjukdomar är bland de mest ojämnt fördelade ohälsotillstånden.
 
Hållbar utveckling samverkar med Överviktsenheten i Region Örebro län kring:

  • samhällsinriktade insatser
  • kunskaps- och metodutveckling
  • epidemiologi och statistik
  • fortbildning och kompetensutveckling

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2018

Innehållsansvarig: Katrin Larsson

Publicerad av Carina Persson