Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kunskapsstyrning

Region Örebro län har tillsammans med övriga landsting och regioner i Sverige beslutat att samverka i syfte att uppnå en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Visionen är Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Samverkan sker både på nationell och på sjukvårdsregional nivå.

På nationell nivå samordnas kunskapsstöd inom relevanta områden och utformas så att de är tillgängliga och lätta att använda i mötet med patienten och dess närstående. Samverkan med myndigheterna blir viktig då nya kunskapsstöd ska tas fram. På nationell nivå görs även jämförelser av medicinska resultat.

Den lokala nivån, dvs. Region Örebro län, ska ta del av kunskapsstöden samt följa upp och analysera medicinska resultat. Med detta som utgångspunkt ska utveckling och förbättring av verksamheten ske. Samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården är viktig. Patientrepresentanter/ brukarföreträdares erfarenheter och kunskap ska tillvaratas i förbättringsarbeten.

Förutom Enheten för Kunskapsstyrning finns olika funktioner för den medicinska kunskapsstyrningen:


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 november 2018

Innehållsansvarig: Ylva Nilsagård

Publicerad av Eva Overmeer