Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationell Patientenkät i Örebro län

Vården i landet utvärderas regelbundet genom Nationell Patientenkät (NPE). Det sker på uppdrag av deltagande landsting och regioner samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Patienters erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom NPE får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, förtroende och information.

Enkäterna utförs samtidigt i landets alla landsting och återkommer regelbundet. Genom svaren kan man undersöka patienters upplevelser och erfarenhet av vården på ett likvärdigt sätt.

Undersökningen ger ett underlag för lokalt förbättringsarbete och möjlighet att jämföra patientupplevd kvalitet på enhets-, landstings-, region- och nationell nivå. Dessutom ger NPE patienter ett underlag för att välja vårdgivare.

Så här går enkäten till

Ett slumpmässigt urval av patienter som besökt vården eller varit inlagda på en avdelning under en viss period får ett erbjudande om att svara på en webbenkät eller får en enkät hemskickad. På webben är enkäten även översatt till andra språk.

Total sekretess gäller för NPE. Det går inte att utläsa en enskild persons svar när resultaten har sammanställts.

NPE i primärvården hösten 2019

Under hösten genomfördes NPE inom primärvården i Region Örebro län. Patienter som varit på ett läkar- eller sköterskebesök under hösten fick ett erbjudande att svara på en webbenkät eller en enkät som skickas hem.

Resultat

Resultatet från Nationell Patientenkät senaste mätning finns tillgängligt på www.patientenkat.se/resultat.

www.1177.se redovisas också statistik. Se Vårdguidens respektive enhets kontaktkort under Omdömen och fakta. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 februari 2020

Innehållsansvarig: Inger Nordin Olsson

Publicerad av Petra Ekenstam