Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visst kan du sluta röka!

Vi hjälper dig till ett friskare liv

Många som röker och snusare känner ofta att man både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Att sluta röka på egen hand kan vara svårt. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

Hjälp med att sluta använda tobak kan du få här:

Din vårdcentral
Din ungdomsmottagning
Tobakspreventiva enheten, USÖ, 019-602 01 50
Sluta-röka-linjen ger dig kostnadsfri och individuell tobaksavvänjning per telefon, 020-84 00 00

På apoteken kan du få information om läkemedel och hjälp med att sluta använda tobak.

www.1177.se finns råd om hur du slutar röka eller snusa samt information om rökfri operation. Där hittar du även appen ”Rökfri” som stöttar dig i ditt rökstopp.

UMO.se som vänder sig till dig mellan 13 och 25 år finns
information och råd och stöd om att sluta röka. Här kan du även hitta appen ”Fimpaaa” som hjälper dig att sluta röka.

 

Region Örebro län - Tobacco Endgame

Nästan 220 organisationer och myndigheter i vårt land stöder nu kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025, däribland Region Örebro län. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som  är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.

Vi vill att så få som möjligt av våra invånare ska röka 2025.
Det ett viktigt arbete för oss att hjälpa så många som möjligt att ta ett aktivt beslut att sluta röka och därmed förbättra folkhälsan.

 

Tillsammans mot ett rökfritt Örebro 2025

Tillsammans arbetar Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och NBV i Örebro län, Karlskoga & Degerfors kommuner för att minska rökningen i Örebro län. Samarbetet utgår från Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som syftar till att halvera rökningen bland Sveriges befolkning till 2025. 
 

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildnings-projekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.


År 2018 rökte 7 procent av invånarna i Sverige dagligen. Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon eller några av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar och varje år beräknas 12 000 dö av sin rökning. En ojämlik fördelning av rökningen bidrar till en ojämlik fördelning av ohälsan i samhället. Samhällets kostnader för sjukskrivning och för tidig död i rökningens spår är enorma.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
www.tobaksfakta.se 

Yrkesföreningar mot Tobak
www.tobaccoorhealthsweden.org


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 mars 2019

Innehållsansvarig: Annette Danesjö Gustafsson

Publicerad av Lena Hagsten

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/slutaroka